Voor alle nieuw op te richten tuinhuizen, broeikassen, schuurtjes en andere aanbouwsels gelden de volgende stappen:
 
  • Stuur het advies van de bouwcommissie ( op dit moment is er geen bouwcommissie ) met het bouwplan aan het bestuur.
  • Als het bestuur toestemming heeft verleend, vraag een vergunning aan bij de gemeente. De SVIN heeft een handleiding geschreven voor het aanvragen van de vergunning
  • Stuur de verkregen vergunning aan het bestuur of bij een spreekuur. 
  • Pas na bovengenoemde stappen kunt u beginnen met bouwen.
  • meld de afronding van de werkzaamheden aan de bouwcommissie, gemeente en het bestuur zodat na afronding een controle kan plaatsvinden aan de hand van originele bouwtekening en eisen.
 
Als je twijfelt of de werkzaamheden die je aan bestaande bouwsels op je tuin wilt doen vergunningsplichtig zijn, dan kun je op de website van de gemeente ook een zelfcheck doen.
 
Let op: bij alle bouwwerkzaamheden die bij bovengenoemde stappen niet zijn gevolgd, Moet u op eerste aanmaning van het bestuur uw bouwsel afbreken. U word hier schriftelijk en per mail van op de hoogte gebracht. Zie statuten en huishoudelijk reglement.
 
 
 
 
 Afbeelding invoegen
 
 
© 2020 - 2021 Vtv de Beukhoeve, Kvk 40342312