RBvV

Zie ook de downloadspagina

 
De Rotterdamse Bond van Volkstuinders huurt de volkstuincomplexen van de gemeente Rotterdam, en geeft de tuinen uit aan de leden van de aangesloten verenigingen.  Die zijn daarmee automatisch ook lid van de RBvV.
Deze constructie heeft in het (recente) verleden tot veel discussie aanleiding gegeven. DE huidige stand van zaken is dat de RBvV haar beheertaken heeft teruggegeven aan de gemeente.
De huidige planning is dat de beheertaken per 1 januari 2017 aan een andere partij worden opgedragen.
De RBvV zal dan volledig richten op het bevorderen van het volkstuinieren, belangenbehartiging van haar leden, organiseren van cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering etc.
 
Bezoek voor meer informatie de website van de RBvV:  www.rbvv.nl