Geachte Tuinleden,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende gedragsregels voor het middengebied voor ons volkstuinencomplex:


Parkeren

Met het nieuwe tuinseizoen in aantocht ontstaat er weer een toenemende parkeerdruk op het middengebied, waardoor bezoekers hun auto’s ook buiten de aanwezige parkeerhavens parkeren. Hierdoor komt de bereikbaarheid van Slinge 17-19 voor hulpverleningsdiensten in gevaar.

*    Parkeren van voertuigen is enkel toegestaan in de parkeerhavens zie de foto. Zijn er geen vrije plekken beschikbaar, dan parkeert u uw voertuig aan de Slinge;

*    Parkeren op het middengebied is enkel toegestaan voor leden die zich op het volkstuinencomplex bevinden, bezoekers van het volkstuincomplex dienen hun voertuig aan de Slinge te parkeren;

*    Parkeren van voertuigen, met inbegrip van aanhangers, met een lengte van meer dan 5 meter en hoger dan 2,40 meter is niet toegestaan;

*    Het niet toegestaan zich op het middengebied op te houden tussen zonsondergang en zonsopkomst;

*    Het is niet toegestaan voor de hoofdingang van het volkstuincomplex te parkeren.


Laden en lossen

*    laden en lossen op het middengebied is toegestaan, mits een goede doorgang niet wordt belemmerd;

*    het is niet toegestaan te laden en lossen voor de hoofdingang van het volkstuincomplex;

*    het niet toegestaan te laden en lossen op het middengebied tussen zonsondergang en zonsopkomst.


Afval

Regelmatig treffen wij zakken met (huishoudelijk) afval en verpakkingen van fast food restaurants aan op het middengebied en bij de postbussen aan het begin van het middengebied.

Het is niet toegestaan afval op of in de buurt van het volkstuincomplex te storten.


Schoon, heel en veilig

Wij doen een dringend beroep op alle leden om zich als goed gebruikers van de omgeving van ons volkstuincomplex te gedragen. Met elkaar zijn wij de vereniging en samen kunnen wij de omgeving van ons volkstuincomplex schoon, heel en veilig houden.

In de gele gebieden mag er geparkeerd worden.

In de rode gebieden mag er niet geparkeerd worden.

 

Afbeelding invoegen

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Volkstuinvereniging De Beukhoeve,

 

 

© 2020 - 2021 Vtv de Beukhoeve, Kvk 40342312