Hier kunt u alles vinden voor u als lid.
 
Huishoudelijk Reglement Vtv de Beukhoeve
Huishoudelijk Regelement De Beukhoeve.pdf
 
 
Statuten AVVN
Statuten KvK VTV Beukhoeve 29november2018.pdf
 
 
Kwaliteitseisen SVIN
Reglement kwaliteitseisen 3 mei 2018.pdf
 
 
Bouwvoorschriften 
bouw van opstallen op een volkstuin.pdf


Bouwaanvraag deze moet u inleveren bij het bestuur voor goedkeuring.
Formulier.pdf
 

Hier vind u de handleiding om een aanvraag te doen bij het omgevingsloket.
Handleiding.pdf
 
 
Watermeterkaart 2020
 

Bij schade kunt u dit formulier gebruiken en opsturen per mail, post of inleveren bij het bestuur.
Schadeformulier.pdf
 
 
 
© 2020 - 2021 Vtv de Beukhoeve, Kvk 40342312