Downloads


Bestand Downloaden
Bouwvoorschriften - Bouw van opstallen op volksttuinen bouw van opstallen op een volkstuin.doc
Bouwleges - Bouwleges Bouwleges.pdf
Collectieve Verzekering - Collectieve verzekering via de vereniging. Collectieve Verzekering via de vereniging.pdf
concept statuten - Ontwerp van het Interim bestuur van de RBvV Concept statuten RBvV d.d. 02-03-2014.pdf
RBvV - ontwerp van het interim bestuur Concept statuten Stichting Beheer Volkstuinen Rotterdam d.d. 02-03-2014.pdf
Voorstel statuten VTV de Beukhoeve - Voorstel nieuwe statuten voor VTV de Beukhoeve naar modelstatuten SVIN Herziene versie Modelstatuten Rotterdam 4 mei 2018 met AVVN aangepast voor vtv de beukhoeve.pdf
Huishoudelijk Regelement - Huishoudelijk Regelement De Beukhoeve Huishoudelijk Regelement De Beukhoeve.pdf
Nalatenschap - Wilt u uw huisje aan de vereniging nalaten? Lees dan deze bijlage... Nalatenschap.pdf
Onderhuurovereenkomst SVIN - Model Onderhuurovereenkomst tussen SVIN en volkstuindersverenigingen Onderhuurovereenkomst-Rotterdam-SVIN-versie18juli2018.pdf
Regelement Kwaliteitseisen 3 mei 2018 - Regelement kwaliteitseisen behorende bij de modelstatuten SVIN Reglement kwaliteitseisen 3 mei 2018.pdf
Statuten De Beukhoeve - Statuten De Beukhoeve Statuten De Beukhoeve.pdf
Wat is Propaan? - Hier kunt u alle eigenschappen lezen m.b.t propaangas Wat is propaan.pdf