Bouw van Opstallen

Het bouwen van opstallen (tuinhuisjes, schuren, kassen, etc.) is aan wettelijke bepalingen gebonden. Kijk op de Download pagina en klik op de Link "Bouw van opstallen op volkstuinen" of kijk op

 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/226862.html
 

Daarnaast gelden er op grond van de gebruiksovereenkomst voorschriften en beperkingen voor wat betreft o.a. de grootte van de tuinhuisjes en aard en aantal van overige opstallen zoals kassen e.d. Kijk daarvoor in de gebruiksovereekomst of op www.rbvv.nl of kijk de downloadpagina.

BELANGRIJK:
 
 

Het uiterlijk en de plaatsing van de bebouwing op een volkstuin moeten zodanig zijn, dat deze bebouwing zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan redelijke eisen van welstand