Mededelingen


nieuwsbrief - donderdag 5 januari 2017

  

 

Datum: Rotterdam, 1 januari 2017

 

 

 

Beste Lid,

 

Namens het bestuur willen wij u het volgende mededelen:

 

·   Happy New Jaar/Gelukkig Nieuwjaar/Yeni Yiliniz kutlu olsun!

 

Allereerst willen wij u hierbij een succesvol en gezond nieuwjaar toewensen met uiteraard veel tuinplezier!

Graag nodigen wij u uit om met ons een glaasje te komen drinken op zaterdag
7 januari, vanaf 13.00 uur in het clubhuis, om het nieuwe jaar in te luiden.

 

·   Jaarrekening 2016/2017


Zoals verwacht, ontvangt u hierbij uw jaarrekening 2016/2017.

Wij verzoeken u vriendelijk om de jaarrekening binnen 30 dagen te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0862.47.2343 ten name van Vtv de Beukhoeve onder vermelding van uw tuinnummer.

Mocht u niet in staat zijn om uw jaarrekening binnen 30 dagen te kunnen betalen, dan verzoeken wij u om op 21 januari 2017 tussen 10 uur en 12 uur langs te komen tijdens het eerste spreekuur van het jaar.

Indien u op- en/of aanmerkingen heeft over uw jaarrekening, dan kunt u ons dat mailen. Ons e-mailadres is vtvdebeukhoeve@hotmail.com of u kunt op 21 januari 2017 langskomen tijdens het spreekuur.


 

·       Werkbeurten/Winkel/Water

Volledigheidshalve informeren wij u dat de eerste werkbeurt op 4 maart 2017 start met
ploeg 1. Op de bijgevoegde werkkaart kunt u zien in welke ploeg u bent ingedeeld.

De winkel zal dezelfde dag opengaan van 10 uur tot 13 uur en als het niet vriest, zal het water ook aangesloten worden.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.

 

Wij hopen u allemaal op 7 januari 2017 te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie. Tot dan!

 

Namens het Bestuur.

 

Terug naar de vorige pagina >